اتیمولوژی پنجره به سه روایت

اتیمولوژی پنجره به سه روایت

دفتر معماری بوم

روایت اول:

پنجره: پنجره یا پنجدره همان پنج + در + ی است که غالبا رو به یک حیاط (حیات) باز میشده است که به مرور زمان به پنجره دگرگونی پیدا کرده است...

 

روایت دوم:

پنجره= از دو واژه ی «پن (بستن) + جره (دارای قرینه) درست شده است.

به این مثالها جهت آشنایی با ریشه ی «پن» توجه کنید:

پنام= پن (بستن) +آم (دهان)= دهان بند

پنافتن= مسدودشدن

پنیر= پن (بستن) + شیر= شیربسته شده

 

روایت سوم:

از نگاهی هجو آمیز پنجره از دو کلکه پنجه و ره تشکیل شده به معنی راه پنجه، و پنجه همان مشت یا دست می باشد یعنی راهی که مشت یا دست از آن عبور می کند

 

پ.ن: بر اساس معنی سوم پنجره ها هنوز پنجره گی می کنند

دفتر معماری بوم

دفتر معماری بوم

پنجشنبه ۲۲-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها:

ارسال نظر

نظرات کاربران سايت