اجرای باشگاه بدنسازی جیم

طراحی و اجرای باشگاه بدنسازی جیم

خدمات ما: طراحی داخلی و طراحی باشگاه ، نظارت بر اجرای طرح

سال طراحی: 1397

مساحت: 650 متر مربع

محل: رشدیه تبریز

کارفرما: جناب آقای مهندس رابط

طراحی باشگاه

طراحی باشگاه

طراحی باشگاه

طراحی باشگاه

طراحی باشگاه

طراحی باشگاه

یکشنبه ۱۸-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها: