اجرای نمایشگاه مبل دورا

باز سازی و مقاوم سازی نمایشگاه و فروشگاه مبل دورا

کارفرما: آقای غنینی

سال طراحی و اجرا: 91

این ساختمان قبل از بازسازی، یک شلتر متروکه تعمیرگاه خودر بود که برای نمایشگاه مبل مقاوم سازی و طراحی شد، با توجه به استیجاری بودن ملک اولویت اصلی برای طراحی هزینه کمتر بود که از محدودیتهای اصلی این پروژه محسوب می‌شود.

 

پنجشنبه ۰۱-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها: