دیاگرام، زبان رسای معماری

دیاگرام، زبان رسای معماری

 

استودیو معماری بوم تبریز

 

طراحی و اجرای باشگاه های ورزشی در تبریز ، توسط معماران با تجربه و تخصص در استودیو معماری بوم تبریز.

با ما تماس بگیرید:

شماره تلفن: 04133332930

آدرس: تبریز، ولیعصر، خیابان اوحدی، نرسیده به تقاطع کریمخان، پلاک 6/1

معماري حاصل تركيب سه عامل ساختار، برنامه و محيط است. عامل مرتبط كننده "ايده"  و ابزار بيان آن "دياگرام" است. بنابراين "دياگرام نوعي زبان واسطه است كه ويژگي آن بيان نكات اصلي يك "ايده" يا عصاره يك "ايده" است. اين زبان قابليت تعميم از يك ديسيپلين به ديسيپلين ديگر را داشته و همانند "ايده" دياگرام نيز در هر انتظامي داراي معنا و كاربرد است. همين ويژگي است كه آن را در جهان امروز به ابزاري مهم براي معماران، در جهت برقراري ديالوگ با ساير متفكران، اعم از سياستمداران، جامعه شناسان، اقتصاددانان، مديران شهري  و ... نموده و امكان مطرح كردن ايده هاي نوين معماران را در جهت تغيير و بهبود شرايط شهري، آشكار ساختن پتانسيل هاي نهفته، طرح راه حل هاي مبتكرانه و ايجاد فرهنگي پويا و تاثيرگذار نموده است.

سه شنبه ۲۴-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: