ساختمان مسکونی شماره 8

ساختمان مسکونی شماره 8

خدمات ما: طراحی معماری ، طراحی داخلی

همکاران طراحی: مهندس خیری

مکان پروژه: تبریز، ولیعصر جنوبی

زیربنا: 180 مترمربع

طراحی داخلی در تبریز

طراحی داخلی در تبریز

طراحی داخلی در تبریز

طراحی داخلی در تبریز

چهارشنبه ۱۱-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: