مجتمع مسکونی جماران

مجتمع مسکونی جماران

 

مجتمع 750 واحدی یاس 2

کارفرما: تعاونی مسکن جماران

تعداد طبقات : 22

تعداد بلوک : 6

عرصه: 9800 متر مربع

زیر بنا: 97000 متر مربع

سال طراحی: 95

طراحی مجتمع مسکونی تبریز

طراحی مجتمع مسکونی تبریز

طراحی مجتمع مسکونی تبریز

طراحی مجتمع مسکونی تبریز

دوشنبه ۱۶-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: