محوطه ساختمان مسکونی احمدزاده

طراحی نمای رومی و محوطه ساختمان مسکونی احمد زاده

خدمات ما: طراحی نمای رومی و اصلاح طرح معماری و طراحی محوطه و حیاط مشاع

محل پروژه: شهر بناب استان آذربایجان شرقی

مساحت محوطه: 1200 متر مربع

طراحی محوطه

طراحی محوطه

طراحی محوطه

طراحی محوطه

دوشنبه ۱۲-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها: