نمای ساختمان مسکونی معرفت

طراحی نمای ساختمان مسکونی 11 طبقه

کارفرما: آقای مهندس معرفت

محل اجرا: تبریز، ولیعصر، فلکه همافر

طراحی نما تبریز

طراحی نما تبریز

طراحی نما تبریز

یکشنبه ۰۸-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: