یوگا و معماری

یوگا و معماری

طراحی باشگاه تبریز

استودیو معماری بوم تبریز، در سلسله مطالبی قصد دارد به بررسی رابطه معماری با فعالیت های مختلفی از جمله یوگا بپردازد. مطالب زیر صرفا یک مونولوگ نخواهند بود و در صورتی که نظرات تکمیلی و یا انتقادی داشته باشید، با ارسال آنها برای ما قسمتی از این دیالوگ معمارانه باشید.

طراحی باشگاه تبریز

قبلا در مطلبی به اصول معماری یک باشگاه یوگا پرداختیم و در آن مطلب با استناد به تجارب عملی و اصول علمی معماری باشگاه و اصول یوگا، به بررسی استانداردها و توصیه هایی برای طراحی باشگاه یوگا پرداختیم. دفتر معماری بوم تبریز، موضوع طراحی باشگاه در تبریز را به عنوان یک ضرورت برای طراحی علمی و یک علاقه پیگیری میکند و کارفرمایان و سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در زمینه تاسیس باشگاه در تبریز تشویق میکند. یکی از انگیزه های اصلی ما به پرداختن موضوع طراحی باشگاه در تبریز ، کمبود فضاهای ورزشی در تبریز و از طرفی به عنوان گروه دارای دغدغه اجتماعی که به بررسی معضلات معماری و شهرسازی تبریز می پردازد، احساس نیاز به رعایت اصول طراحی باشگاه در تبریز می باشد.

استودیو معماری بوم تبریز

استودیو معماری بوم تبریز

طراحی نمای رومی تبریز

به نظر می رسد معماری و یوگا هیچ اشتراکی با یکدیگر نداشته باشند. اما در واقع این دو مقوله اشتراکات فراوانی با هم دارند. برای بسیاری هم معماری و هم یوگا مسیری برای رسیدن به خودآگاهی، انسان شناسی، رشد روحانی و نفسانی و آشنایی با نقش خود در هستی هستند. معماری و یوگا اشتراکات زیادی در تاثیرگذاری روی انسان ها برای پرداختن به خویش دارند.

یک نقل قولی از یک معمار آمریکایی در مورد یوگا بسیار معروف شده است که گفته است:

معماری مرا کمک کرده است تا یوگا را دریابم و یوگا مرا کمک کرده است تا معماری را بهتر درک کنم.

طراحی باشگاه تبریز

این مساله، برای معماران بیشتر نمود داشته است که در زمان ایجاد راه حل برای مساله تمرینات یوگا به مدد آنها آمده است و ذهنیت معمارانه آنها برای تمرکز و پیشرفت در یوگا زمینه مناسبی ایجاد میکند.

قصد ما این نیست که انجام یوگا را برای افراد توصیه کنیم. نه یوگا و نه معماری قرار نیست به تنهایی مشکلات جهان را مرتفع کنند، ولی هر دو در بطن خویش به انسان ها جهان بینی خاصی اعتا میکنند که برای گذر از بسیاری از مسائل کمک بسیار بزرگی محسوب می شود. هدف از این مطلب صرفا بررسی نکات اشتراک این دو فعالیت و شاید بهتر بگوییم، سبک زندگی باشد.

طراحی باشگاه تبریز

معماری چیست؟

واژه معماری مانند واژه یوگا، مفهومی بسیار شخصی سازی شده برای هر فرد است و وقتی میگوییم معماری، هر فردی به فراخور تجارب شخصی خود، تصویری در ذهن ایجاد می کند.

 

معماری...

... ساده ترین حس است: حل مساله.

... رسیدن به نگرشی عمیق تر از انرژی، کاربرد، فضا و روح یک مساله است.

... سنتز اطلاعات مربوط و نامربوطی است که منجر به ایجاد آگاهی در هنگام حل مساله می شود.

... ایجاد یک روایت و داستان برای مساله است.

... رهیافتی برای حل مساله است. این رهیافت در هنگام طراحی بنا آموخته می شود. ولیکن می توان در تمامی مسائل زندگی به کار بست.

... چطور هر کسی که یک گیتار به دست میگیرد گیتاریست نیست، هر کسی که ساختمان طراحی می کند نیز معمار نیست.

طراحی داخلی باشگاه تبریز

یوگا چیست؟

تعاریف و تفاسیر زیادی از مفهوم یوگا وجود دارد که بررسی آنها یک مطلب تخصصی مفصلی می طلبد. ولی از نظر نگارنده و برای نگارنده ؛یوگا بیش از هر چیزی:

...جدایی از استرس و سرعت خودساخته زندگی که در هر لحظه زندگی برای خود ایجاد کرده ایم.

... یک برنامه خودسازی

... رهایی از قضاوت های درست یا نادرست از خودمان و هر چیز دیگر و قبول همه چیز به خودی خود است.

... حرکت، کشش و تنفس برای رهایی از فشارهای فیزیکی روی بدن.

... تقویت رابطه بین بدن و ذهن.

... تنها وسیله ای برای ساکت کردن هرچیزی جز خود است، که امکان ایجاد ارتباط مجدد فرد با خود فراهم آید.

است.

 

یوگا صرفه انجام حرکات کششی روی مت نیست. این تمرینات ابزارهایی برای شناخت بهتر خود یوگا هستند. با این تمرینات شما یاد میگیرید که در لحظه حال زندگی کنید.

یوگا یک سبک زندگی و یک مراقبه است. گذر زمان روی مت فقط یک المان از یوگا محسوب می شود.

طراحی باشگاه تبریز

مراقبه

یکی از اشتراکات یوگا و معماری، رفتار مراقبه گونه یوگی ها و معماران در قبال محصولات خود است. یک معمار برای درک کامل از واژه مراقبه، به کمک یوگا نیاز دارد و هر کسی در این حرفه نیز معنی این امر را درک نمی کند. با انجام این تمرینات و مراقبات فرد به خودآگاهی دست یافته و در هنگام ایجاد راه حل برای اثر خود، رهیافتی به دور از پراکندگی های ذهنی و اهداف مختلط را طی میکند. تکرار این مسیر برای معمارانی که آن را تجربه کرده اند، یک آرزوی عمیق است. زیرا محصولاتی که بعد از طی این مسیر ذهنی تولید کرده اند، اصطلاحا محصولاتی هستند به طور خالص برای حل مساله معماری پرداخته اند و راه حل خود را از پرش های فکری و انگیزه های نامربوط مسون داشته اند.

دلیل این تاثیر مراقبات یوگا روی طراحی معماری، به تاثیرات شخصیتی مراقبه روی فرد بر می گردد که ریشه در نوع انجام تمرینات دارد.

در مراقبه فرد:

  • به طور پیوسته و بدون وقفه، در هر حال و هوایی از مراقبه خود دور نمی شود.
  • تعهد عمیقی به مراقبه نشان می دهد و از خود مراقبه آگاه می شود.
  • در مقابل تاثیرات شخصیتی مراقبه روی خود، مقاومت بی جا نمی کند و شخصیت منعطفی می شود.
  • از تعلقات مربوط به یک نتیجه خاص تمرین خود را رها می سازد.
  • عشق و علاقه ای عمیق به پایه های انسانی در خود می یابد.
  • همیشه برای بهبود و پیشرفت تلاش میکند.
  • و خود مراقبه برای فرد اولویت میشود و به راحتی بسیاری از تعلقات روزمره را به خاطر تمرینات مراقبتی کنار می زند.

طراحی باشگاه تبریز

همه موارد بالا چالش های یک معمار در زمان معماری می باشند. معماران همواره با چالش بزرگی برای صرفا معماری کردن روبرو هستند و عوامل ذهنی خارج از خود معماری از دیوارهای بزرگ پیش روی آنها محسوب می شود.

 

پایان مطلب شماره یک.

پنجشنبه ۰۵-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: